|  Home  |  Praktijkinformatie  |  Behandelmethoden  |  Coaching  |  Kwaliteit  |  Tarieven  |  Contact en aanmelden  |  Nuttige links  |
Psychologenpraktijk & Coaching
Vierlingsbeek

Pastoor Jansenstraat 1 A
5821 AZ Vierlingsbeek
Telefoon: 06-11357866

info@psycholoogvierlingsbeek.nl
www.psycholoogvierlingsbeek.nl

Synthese, centrum voor onderzoek en behandeling
Mauritslaan 56
6161 HW Geleen
Telefoon: 046-4754034
Mobiel: 06-11357866

info@synthese-geleen.nl
www.synthese-geleen.nl

COACHING


U kunt bij ons terecht als u coaching zoekt voor uzelf, voor uw medewerker of voor een team. Onze coaching is er op gericht mensen bewuster te maken van zichzelf, hun kwaliteiten en gedrag en ze hun verantwoordelijkheid te laten ontdekken in de situatie waarin zij zich bevinden. Van daaruit kunnen de concrete stappen ontwikkeld worden die bij hen passen.

Transformationeel coachen

Elk mens heeft unieke eigenschappen. Het benutten daarvan is niet altijd vanzelfsprekend. Mensen zijn zich niet altijd bewust van deze eigenschappen. In het coachingsproces komt de gecoachte allerlei overtuigingen en obstakels tegen. Door deze overtuigingen te onderzoeken ontstaat er nieuwe ruimte om andere gevoelens en gedragsmogelijkheden te ontdekken en wordt de wereld op een andere manier belicht. De coach is daarbij geen adviseur maar spiegelt hetgeen hij ziet en ervaart. Hij gaat er van uit dat de gecoachte de expert is van zijn eigen gedrag en overtuigingen en daarmee zijn/haar eigen perspectief zal vinden. Persoonlijke coaching kan zich ook richten op zingevingvragen en het omgaan met levensfase-overgangen.

We bieden hiervoor een transformationeel coachingstraject aan, passend bij uw wens en op maat.


Loopbaancoaching: MDI triometrix profiel   (↑ terug naar boven)

Het is ook mogelijk om ons in een individueel coachingstraject specifiek te richten op vragen met betrekking tot werkgerelateerde keuzes. Belangrijk daarbij is het in kaart brengen van:

 • De talenten: Wat iemand van nature goed kan
 • Interesses en overtuigingen: Wat voor waarde hecht je aan je talenten
 • Drijfveren: Welke richting geef je aan je talenten, interesses en overtuigingen
 • Gedrag: Hoe is de interactie met de omgeving

Wat kunt U verwachten
Twee gesprekken die snel heel diepgaand zijn. Een gedrags-, drijfveren- en talentenprofiel waarmee onbewuste zelfkennis expliciet en bespreekbaar wordt gemaakt. Inzichten die helpen om met passie en energie uw werk te doen.

Voor wie bestemd
De coaching is bestemd voor:

 • Mensen die 'meesterlijke' prestaties verwachten van zichzelf;
 • Outplacementtrajecten;
 • Mensen die zich oriënteren op een nieuwe plek op de arbeidsmarkt;
 • Mensen die zich afvragen of zij op de juiste werkplek zitten.

Belangrijkste ingrediënten
Twee gesprekken met een coach. Het eerste gesprek richt zich op het verkrijgen/verbeteren van zelfinzicht. Het tweede gesprek richt zich op het vertalen van de inzichten naar toekomstige activiteiten die daarop aansluiten en ervoor zorgen dat u met passie en plezier aan de slag gaat. MDI-Trimetrix Talentenprofiel: inzicht in gedrag, drijfveren en talenten. Een MDI-Trimetrix Talentenprofiel wordt verkregen met behulp van het invullen van een vragenlijst via het internet. Uitleg en uitreiking van het profiel vinden plaats tijdens het eerste coachingsgesprek.

Werkwijze
Onze werkwijze om te komen tot een succesvol coachingstraject bestaat ui de volgende stappen:

 • U kiest voor een coachingssessie en wij sturen u een code om uw eigen TRIMetrix-profiel te maken.
 • De kandidaat maakt het MDI-Trimetrix profiel (TTI succes insights)
 • Wij plannen een eerste gesprek van 3 uur om het profiel te bespreken en de zelfkennis te vergroten.
 • Na twee weken plannen wij een tweede gesprek (2 uur) om de verkregen inzichten te vertalen naar concrete stappen acties.


Teamcoaching   (↑ terug naar boven)

Ook teams hebben,net als individuen, hun eigen karakter. Dat karakter kan leiden tot onvoldoende prestaties of ongewenste situaties. Iemand die ziet wat er gebeurt en kan interveniëren als er gedrag is dat het presteren belemmert, die het team bewust kan maken van wat er aan de hand is en daarmee de beweging op gang kan brengen op weg naar betere prestaties, noemen wij een teamcoach. Wij hebben ervaring met:

 • het beter doen presteren van afdelingsteams, managementteams en directieteams;
 • begeleiden in de vorm van intervisie;
 • het op gang brengen van de dialoog in werkoverleggen;
 • moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken en in dialoogvorm onderzoeken.

Teamcoaching is altijd maatwerk. Wilt U aan de slag met uw team? Neem contact met ons op.