|  Home  |  Praktijkinformatie  |  Behandelmethoden  |  Coaching  |  Kwaliteit  |  Tarieven  |  Contact en aanmelden  |  Nuttige links  |
Psychologenpraktijk & Coaching
Vierlingsbeek

Pastoor Jansenstraat 1 A
5821 AZ Vierlingsbeek
Telefoon: 06-11357866

info@psycholoogvierlingsbeek.nl
www.psycholoogvierlingsbeek.nl

Synthese, centrum voor onderzoek en behandeling
Mauritslaan 56
6161 HW Geleen
Telefoon: 046-4754034
Mobiel: 06-11357866

info@synthese-geleen.nl
www.synthese-geleen.nl

KWALITEIT


Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van de generalistische basis GGZ binnen de zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Klik hier om ons kwaliteitsstatuut te downloaden: kwaliteitsstatuut (pdf).


Samenwerkingsverbanden

Psychologenpraktijk Vierlingsbeek participeert in het samenwerkingsverband Psygroep Maasvallei. Het betreft een onderlinge samenwerking van de psychologenpraktijken in de Noordelijke Maasvallei met basisafspraken omtrent waarneming, intervisie en communicatie met de huisartsen. Daarnaast betreft het een regionale samenwerking met de huisartsenorganisatie.

We onderhouden contacten met diverse verwijzende huisartsen en hun POH-GGZ medewerkers (Praktijkondersteuner Huisarts voor geestelijke gezondheidszorg), zowel in Noord-Limburg als in Noordoost Brabant.


Kwaliteitsbewaking   (↑ terug naar boven)

  • De psychologen in deze praktijk zijn erkende GZ-psychologen:
  • zij hebben een universitaire opleiding gevolgd
  • zij staan ingeschreven in het BIG-register als gezondheidszorg psycholoog
    Drs. A.H. Welage: Big-registratienr. 99053246225
    Drs. W.A.G. Wilms: Big-registratienr. 19063070925
  • zij werken volgens de beroepscode zoals vastgesteld door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).


Dossiers en privacy   (↑ terug naar boven)

De informatie die u aan ons verstrekt is strikt vertrouwelijk. Deze informatie zal alleen aan anderen, zoals huisarts of bedrijfsarts, worden verstrekt als daar door u (schriftelijk) toestemming voor is gegeven.

Van de behandeling wordt een dossier bijgehouden. Alle gegevens die belangrijk zijn voor de behandeling worden daarin vastgelegd. Clienten hebben, vanaf 16 jaar, het alleenrecht om hun eigen dossier in te zien. Anderen mogen het dossier alleen inzien wanneer u daar schriftelijk toestemming voor geeft.

Het dossier is eigendom van de praktijk en kan dus niet worden meegenomen. Het wordt gedurende 15 jaar vanaf einde behandeling bewaard. Dat is de wettelijk verplichte termijn. Daarna wordt het dossier vernietigd.

We hechten belang aan de bescherming van persoonsgegevens en houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Klik hier om ons Privacystatement te downloaden..


Klachtenregeling   (↑ terug naar boven)

Wij doen ons best om de behandeling op een goede en kwalitatieve manier te laten verlopen. Wij streven naar een duidelijke en goede communicatie met u. Toch kan er een keer iets misgaan, waarover u niet tevreden bent. Het beste kunt u dan in eerste instantie contact opnemen met uw behandelend psycholoog om die klacht met hem of haar te bespreken. Soms is er sprake van een misverstand of is er onvoldoende communicatie geweest. Dat kan uw onvrede misschien wegnemen en horen wij van u hoe wij die onvrede kunnen herstellen en in de toekomst kunnen voorkomen. Het gaat er tenslotte om dat we de weg vinden die bij u past.

Mocht u toch klachten hebben waar we niet samen uit kunnen komen, dan kunt u gebruik maken van deĀ  Klachtenregeling van de Federatie P3 NL.

Voor verdere informatie: zie kwaliteitsstatuut, bijlage Regeling-Klachten-en-Geschillen-2019 (pdf).

Geschillen   (↑ terug naar boven)

Voor de behandeling van geschillen kan eveneens gebruik gemaakt worden van de diensten van De Federatie P3 NL.