|  Home  |  Praktijkinformatie  |  Behandelmethoden  |  Coaching  |  Kwaliteit  |  Tarieven  |  Contact en aanmelden  |  Nuttige links  |
Praktijkinformatie:
Medewerkers
Aanbod
Werkwijze

Psychologenpraktijk & Coaching
Vierlingsbeek

Pastoor Jansenstraat 1 A
5821 AZ Vierlingsbeek
Telefoon: 06-11357866

info@psycholoogvierlingsbeek.nl
www.psycholoogvierlingsbeek.nl

Synthese, centrum voor onderzoek en behandeling
Mauritslaan 56
6161 HW Geleen
Telefoon: 046-4754034
Mobiel: 06-11357866

info@synthese-geleen.nl
www.synthese-geleen.nl

PRAKTIJKINFORMATIE - Medewerkers


Psychologenpraktijk & Coaching Vierlingsbeek (AGB code 94056679) is een kleinschalige psychologenpraktijk waarin een persoonlijke benadering en aandacht voor uw capaciteiten en wensen steeds voorop staat. De psychologen hebben ruime ervaring en werken met plezier in de Generalistische Basis GGZ. Daarnaast nemen ze deel aan een maandelijkse intervisie om hun deskundigheid op peil te houden en volgen ze regelmatig bij- en nascholing.

Aad Welage is Gezondheidszorgpsycholoog, ingeschreven in het BIG-register (kwaliteitsregister), AGB code 94007591. In 2008 is hij gestart met de eerstelijns-psychologenpraktijk. Hij heeft zich bekwaamd in de directieve en oplossingsgerichte therapie, als Basis therapeut EFT, www.eft.nl (behandeling partnerrelatieproblematiek) en als traumatherapeut (EMDR (www.emdr.nl) en Narratieve Exposure Therapie (www.centrum45.nl/nl/documenten/narratieve-exposure-therapie-net)).

Voorts heeft hij de opleiding tot transformationeel coach gedaan met certificering Life Coach, en ook de opleiding voor loopbaancoaching met certificering voor het gebruik van MDI- (management development instruments) onderzoeksinstrumenten. Hij heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van managementteams, het verbeteren van het werkklimaat binnen een organisatie en het begeleiden bij ziekteverzuim, stress, burnout en loopbaanontwikkeling.

Aad studeerde orthopedagogiek en onderwijskunde aan de Erasmusuniversiteit Nijmegen en is bevoegd tot het doen van psychodiagnostisch onderzoek. Hij is geruime tijd werkzaam geweest als onderwijsadviseur, onder meer gericht op diagnostiek, passend onderwijs en geïndiceerde zorg voor kinderen en jeugdigen met leer- en emotionele problematiek. Daarbij begeleidde hij jongeren met ernstige leer- en gedragsproblemen, hun school en hun ouders.

Wilma Wilms is Gezondheidszorgpsycholoog, ingeschreven in het BIG-register (kwaliteitsregister), AGB code 94011933. Ze heeft de opleiding voor systemische psychotherapie afgerond en is bevoegd en geregistreerd systeemtherapeut bij de NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie) www.nvrg.nl. Verder heeft ze zich bekwaamd in de directieve therapie, als Basis therapeut EFT, www.eft.nl (behandeling partnerrelatieproblematiek) en als therapeut Schemagerichte therapie, www.schematherapie.nl.

Sinds 1998 is zij werkzaam binnen de Geestelijke Gezondheidszorg. Ze heeft gewerkt als opvoedingsdeskundige en ervaring opgedaan in het bieden van psychodiagnostiek en behandeling binnen de Riagg jeugd. Verder is ze als behandelcoördinator werkzaam geweest in de Jeugdzorg en de residentiële kinder- en jeugdpsychiatrie. Van 2008 tot 2019 werkte ze als systeemtherapeut en GZ-psycholoog in de klinisch-forensische GGZ voor volwassenen met TBS bij FPC De Rooyse Wissel. Wilma studeerde orthopedagogiek en onderwijsbegeleidend handelen in Nijmegen en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is bevoegd tot het doen van psychodiagnostisch onderzoek. Eerder is ze geruime tijd werkzaam geweest als begeleider in het speciaal onderwijs.
PRAKTIJKINFORMATIE - Aanbod   (↑ terug naar boven)


Met welke klachten kunt u terecht?

 • Onze psychologenpraktijk biedt behandeling en coaching voor mensen met (psychische) problemen. De klachten waarmee u zich kunt aanmelden zijn bijvoorbeeld:
 • Psychische klachten zoals: angsten, paniekgevoelens, schuldgevoelens, depressiviteit, gevoelens van eenzaamheid, somberheid, onverwerkte rouw en piekeren
 • Dwangmatig handelen of gedachten die terugkomen
 • Lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, rugpijn, maagpijn, vermoeidheid of benauwdheid, waarvoor geen duidelijke medische verklaring is gevonden
 • Problemen in relaties, thuis of daarbuiten
 • Seksuele problemen
 • Opvoedingsproblemen
 • Werkgerelateerde problematiek, zoals overspannenheid, burnout, problemen of conflicten op het werk, werkloosheid
 • Spanningsklachten zoals hyperventilatie en slaapproblemen en fobieën
 • Problemen in het omgaan met chronische pijn, vermoeidheid of ziekte. Ook partners van ernstig zieke mensen zijn bij ons op hun plaats
 • Problemen met het ouder worden
 • Rouwverwerking
 • Trauma's; moeite met het verwerken van nare, ingrijpende ervaringen
 • Problemen op school, thuis of met studie


Wat kan onze praktijk voor u betekenen?

 • Kortdurend en klachtgericht behandelen van veel voorkomende klachten en problemen
 • Trauma behandeling EMDR en Narratieve Exposure Therapie; bij nare, beschadigende ervaringen, een eenmalig trauma of bij langdurige traumatisering
 • Coachen van individuen of groepen, bij arbeidsgerelateerde vragen of zingevingsvragen
 • Arbeids- en organisatieadvies
 • Partner relatie therapie (EFT) en Gezinstherapie
 • "Houd me Vast": een EFT- groepscursus voor paren die hun relatie willen verstevigen


Voor wie?
Voor kinderen, jeugdigen en volwassenen. In Geleen kunnen niet alleen volwassenen zich aanmelden, maar ook kinderen en jeugdigen. In Vierlingsbeek bieden we zorg aan volwassenen. De praktijk richt zich met name op behandeling en begeleiding en niet op uitgebreid diagnostisch onderzoek. Reeds vanaf de leeftijd van 1,5 jaar oud is behandeling met EMDR mogelijk. Afhankelijk van de leeftijd van het kind of de jeugdige zullen de ouders hierbij vanzelfsprekend sterk betrokken worden.
PRAKTIJKINFORMATIE - Werkwijze   (↑ terug naar boven)


Bij aanmelding wordt een eerste gesprek gepland, het intakegesprek. In dit gesprek brengen we samen in kaart wat uw klachten of problemen zijn en wat u van de behandeling verwacht. Ook wordt er uitleg gegeven over de praktijk, zodat u een goed beeld heeft van de gang van zaken. We zullen (kort) ingaan op uw verdere leefsituatie en geschiedenis om een goed beeld te krijgen van u als persoon, zodat we de behandeling zo goed mogelijk op u af kunnen stemmen.

Aan het eind van het eerste gesprek of bij de start van het tweede gesprek bespreken we kort hoe de verdere behandeling er uit zal zien en of u zich hierin kunt vinden. Vervolgens kan begonnen worden met de behandeling. Over het algemeen is deze van korte duur ( 5-15 gesprekken). Gesprekken duren drie kwartier tot een uur en vinden meestal eens per week of eens per twee weken plaats, afhankelijk van uw behoefte en de inschatting van de psycholoog. Partnerrelatiegesprekken of gezinsgesprekken kunnen incidenteel langer duren dan een uur. Dit wordt in overleg met u verder afgesproken.

Na het eerste gesprek stellen we graag uw huisarts op de hoogte. Tijdens uw behandeling kan er, indien nodig, ook verder overleg plaatsvinden met uw huisarts of met eventueel andere betrokken hulpverlening of school. Na afsluiting van de behandeling ontvangt de huisarts hiervan schriftelijk bericht. Mocht u bezwaar hebben tegen deze informatie-uitwisseling, dan kunt u dat uiteraard aangeven.

Behalve individuele gesprekken kunnen ook gesprekken plaatsvinden met u en uw partner, uw kind en/of uw gezin. Problemen of psychische klachten staan zelden op zichzelf. Dikwijls hebben zij te maken met de situatie waarin iemand leeft. Mensen reageren op elkaar. Relaties, gezin en verdere leefomgeving vormen een systeem waarin men elkaar voortdurend beïnvloedt. Mensen komen sneller uit de problemen met een behandeling die daar aandacht voor heeft. Daarom kan het soms in een individuele therapie ook zinvol zijn dat uw partner voor één of meer gesprekken meekomt naar de psycholoog, om ook diens visie en ervaringen bij de therapie te betrekken. Bij kinderen worden - in overleg- tevens de ouders betrokken.

We werken veelal met behulp van cognitieve gedragstherapie. Dit betekent een actieve aanpak, gericht op het veranderen van gedachten, gevoelens en gedrag. Indien nodig kan EMDR ingezet worden, een behandeling die gericht is op het verminderen van klachten na het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis. Ook andere behandelmethoden kunnen toegepast worden, afhankelijk van uw klacht en hulpvraag. Aanvullende informatie vindt u op deze website onder het kopje: Behandelmethoden.

Het kan tijdens de gesprekken soms blijken dat aanvullende behandeling noodzakelijk is of dat het beter is als u door een meer gespecialiseerde hulpverlener wordt geholpen. In dat geval kunt u verwezen worden, bijvoorbeeld naar een psychiater of een specialistische GGZ-instelling of andere hulpverleningsinstantie. In overleg met u wordt uw huisarts daarbij betrokken.