|  Home  |  Praktijkinformatie  |  Behandelmethoden  |  Coaching  |  Kwaliteit  |  Tarieven  |  Contact en aanmelden  |  Nuttige links  |
Psychologenpraktijk & Coaching
Vierlingsbeek

Pastoor Jansenstraat 1 A
5821 AZ Vierlingsbeek
Telefoon: 06-11357866

info@psycholoogvierlingsbeek.nl
www.psycholoogvierlingsbeek.nl

Synthese, centrum voor onderzoek en behandeling
Mauritslaan 56
6161 HW Geleen
Telefoon: 046-4754034
Mobiel: 06-11357866

info@synthese-geleen.nl
www.synthese-geleen.nl

TARIEVEN


Zorgstelsel 2020: Generalistische Basis GGZ
De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige problemen of stoornissen, zowel kinderen als volwassenen. Een psycholoog behandelt daarin kortdurend (ongeveer 5 - 15 gesprekken).

Op basis van uw klachten kunt u als volwassene gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: kort, middel, intensief of chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed, hangt daarmee af van de ernst van uw klachten. Dit wordt ingeschat door de huisarts en/of behandelend psycholoog.

Tarieven en vergoedingen
In 2020 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een verwijzing van de huisarts nodig.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft maximumtarieven vastgesteld per product. Uw behandeling bestaat voornamelijk uit gesprekken en mogelijk e-mailconsulten of e-health programma's; dit is de directe tijd. Daarnaast uit een stukje indirecte tijd, de tijd die nodig is voor rapportage, voorbereiding, mogelijk overleg met verwijzer e.d. Er bestaat een maximum tijd voor het aantal minuten dat aan uw behandeling besteed mag worden.

Hieronder ziet u de wettelijk vastgestelde richtlijn voor tarieven 2020:

Gemiddeld aantal gesprekken Prestatie (max. duur in minuten) Maximumtarief NZa
2 tot ± 5 gesprekken Kort = 294 minuten € 504,71
± 5 tot 8 gesprekken Middel = 495 minuten € 856,34
± 8 tot 12 gesprekken Intensief = 750 minuten € 1.373,34
± 1 tot 2 gesprekken Onvolledig behandeltraject= 120 min. € 219,53
Per gesprek OVP/OZP niet-basispakketzorg € 109,76


De tarieven van Psychologenpraktijk Vierlingsbeek liggen vanuit de contracten met de verschillende zorgverzekeraars tussen de 80% en 95 % van het NZa-tarief.

Eigen risico
Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico. Dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2020 is het eigen risico €385 per persoon per jaar, in totaal voor alle vormen van zorg, uitgezonderd bijvoorbeeld huisartsenzorg en zorg die vanuit het aanvullend pakket wordt vergoed. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen enkel eigen risico. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar. Wanneer u geen andere medische kosten heeft gedeclareerd, kost psychologische zorg u dan ook maximaal €385. Verder zijn er voor u aan de Generalistische Basis GGZ geen kosten verbonden.

Wordt alle problematiek vergoed vanuit de basisverzekering?
Nee, niet allemaal. In 2020 heeft u recht op vergoeding als er sprake is van een DSM-V stoornis. Hierbij zijn o.a. aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, burn-out en vliegangst uitgesloten van de verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Het door ons gehanteerde tarief hiervoor per gesprek is €90,00. Informeer bij uw psycholoog en uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt.

Als u meer gesprekken nodig heeft

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft. In dat geval kan de psycholoog switchen naar een 'zwaarder' product, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Uw psycholoog zal u daarvan op de hoogte stellen.

Wie betaalt de rekening?
Psychologenpraktijk Vierlingsbeek heeft voor 2020 contracten afgesloten met de meeste Nederlandse zorgverzekeraars. Een overzicht hiervan vindt u bij het kwaliteitsstatuut in  de bijlage overzicht zorgverzekeraars. Dit betekent dat wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren en u geen kosten hoeft voor te schieten. Klik hier voor de bijlage: Gecontracteerde-Verzekeraars-2020 (pdf)

Niet nagekomen afspraken
Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u plotseling verhinderd? Dan is het van belang dat u tijdig, uiterlijk 24 uur van tevoren, afbelt. Wanneer dit niet het geval is, dient u zelf de zitting te betalen. Uw therapeut heeft immers tijd voor u vrijgehouden. Wanneer u zonder kennisgeving afwezig bent, worden de volledige kosten van de sessie (€90,00) bij u in rekening gebracht. Bij te laat annuleren geldt een gereduceerd tarief van €50,00.

Verwijzing
Er is in 2020 altijd een verwijzing nodig van de huisarts. Naast de normale gangbare gegevens is het voor een verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ absoluut noodzakelijk dat er vermeld wordt:

  • Dat het om de verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ gaat
  • Dat er sprake is van het vermoeden van een DSM IV stoornis, of de door de huisarts vastgestelde stoornis